ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการเส้นทางหางดง - สะเมิง

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานกลุ่มย่อย อำเภอสะเมิงกว่า 70 คน ประชุมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการ เพื่อยกระดับและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทางหางดง - สะเมิง โดยมี นายชนะ แพ่งพิบูลย์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ เป็นประธานการประชุม ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ #สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม "เพื่อนให้เพื่อน"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนมาร์มาร่าวิชัยวิทยา โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยา โรงเรียนและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "เพื่อนให้เพื่อน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในการแบ่งปันและการเป็นผู้ให้แก่เยาวชน ณ บ้านห้วยบง ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ภาคเหนือเขต 1) ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ นางสาวอำไพ ไชยพิจิตร กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือ เขต 1 ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ผู้นำภาคเอกชนกว่า 25 หน่วยงานจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมกษัตริย์เชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ ส่วนราชการ สถาบันการศึกษาและประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมวางพานพุ่มสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดิน ณ ลานอนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ มณฑลทหารบกที่ 33

พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) นำโดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2560 ณ เวทีกลางสวนสาธารณะหนองบวกหาด จังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี”


วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา10.00น.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ให้การต้อนรับ นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทาง การจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” ณ ห้องอบรม 2 อาคารSMEs ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา พร้อมทั้งเยี่ยมชมงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่สู่คุณภาพที่หลากหลาย