สพค.จัดฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดการฝึกอบรมและพัฒนา หลักสูตรระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) โดยมี นายภูมิภัทร พรหมบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง เป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ ห้องชงโค ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา


                ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้   มุ่งเน้นถึงการสร้างความเข้าใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน