เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกเสือโคร่งขาว” จำนวน 3 ตัว

เมื่อเวลา 10.30 น. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดตัวสมาชิกใหม่ “ลูกเสือโคร่งขาว” จำนวน 3 ตัว เตรียมนำปล่อยสู่ส่วนเเสดง Tiger World ให้นักท่องเที่ยวได้ชมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมมอบอั่งเปา “เค้กเนื้อน้ำเเข็ง” รับขวัญสมาชิกใหม่ สำหรับกิจกรรมการแสดงพิเศษ
ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เตรียมการจัดการแสดงเชิดสิงโต การแสดงต่อสู้วูซู ศิลปะการต่อสู้ของชาวจีน และมอบส้มมงคล แก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมีขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นี้อีกด้วย