ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะโครงการปั่นจักรยานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.สำนักพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะโครงการปั่นจักรยานป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี