แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560

ขอขอบคุณ..ทุกการสนับสนุน ที่ทำให้เรามีวันนี้ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลกินรีดีเด่น ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2556 และ 2558 รางวัลกินรียอดเยี่ยม ประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้ ประจำปี 2560 การประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) www.chiangmainightsafari.com 053-999000