เขาว่าลำพูน เป็นเมืองเก่า แต่เก๋า มากๆ

..เขาว่าลำพูน เป็นเมืองเก่า แต่เก๋า มากๆ .. ..ลำพูนเป็นเมืองที่เล็กที่สุดแต่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ ...มีอาหารอร่อย เหมาะกับคนเก่า ๆ ...มีคนเก๋า เก่า แตใจดีมาก ...มีตำนานเจ้าแม่จามเทวีแห่งอาณาจักรศรีหริภุญไชยที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ความเก่าแก่ และน่าสนใจ

...มีโบราณสถานเก่า ....มีวัดเก่า ...สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติงดงามที่ไม่เคยเก่า ....อุโมงค์รถไฟขุนตาน ...สะพานขาวทาชมพู ...ถนนต้นยางอายุกว่า 100 ปี ตลาดเก่า ...วีถีชีวิตเก่า .....ยังมีอีกหลายที่ใน “พิงคนคร” รอให้คณไปสัมผัส ทั้ง แหล่งธรรมชาติ แหลงวัฒนธรรมและแหล่งชุมชนทั้งเชียงใหม่ และ 7 จังหวัดใกล้ เคียง ...... ยิ้มสุขใจ ไปกับพิงคนคร........ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) https://www.facebook.com/Pinkanakorn/