หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

วันที่ 30 กันยายน 2560 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันหารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รักษาการผู้อำนวยการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมชี้แจง ณ อาคารวารีกุญชร เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี